АБУ БАКИР АС-СЫДДЫК - Алгачкы халифа

Алгачкы халифа[1]

Пайгамбарыбыз (саллаллаху алейхи васаллам) Хижраттын он биринчи жылында рабиулаввал айынын он экисинде дүйшөмбү күнү (632-жыл, 8-июнь) шашке маалында тавхид келмесин[2] айтып, «…Улуу досума!» – деп, Жаратуучусуна кайтат. Анын өлүмүн уккан мусулмандар кайгыга чөгүшөт. Алгач эмне кылууну билишпей ойлонуп калышат. Бирок, ал өлүм Пайгамбарыбыз (саллаллаху алейхи васаллам) үчүн өлүм беле?! Азирети Умар анын Муса пайгамбар сыяктуу Жаратуучусу менен жолугууга кеткенин, аны «өлдү» дегендин башын кыя чабарын айтат. Азирети Абу Бакир Пайгамбарыбыз (саллаллаху алейхи васаллам) жакшы болуп калганда кызынан кабар алууга кеткен эле. Пайгамбарыбыздын (саллаллаху алейхи васаллам) дүйнөдөн кайтканын угуп дароо келип, анын чекесинен өөп, «Оо Алла Элчиси! Ата-энем сен үчүн курман болсун! Сенин өлүмүң да жашооңдой жакшы. Сенин өлүмүң менен пайгамбарлык да акыр-аягына келип жетти. Абийириң, атак-даңкың өтө жогору болгондуктан, Сенин өлүмүңө кайгырабыз, бирок сен ыйлоодон да тазасың. Оо Мухаммед! Жаратканыңдын мартабасында бизди унутпа, дайым эсиңде болсун…»,– дейт. Андан кийин сыртка чыгып, Азирети Умарды тынчтандырат. Ал элге кайрылып, мындай дейт: «Оо, адамдар! Алла жалгыз, Андан башка кудай жок! Мухаммед Анын кулу жана элчиси! Алла Таала кашкайган акыйкат! Мухаммедге кулдук кылган бар болсо, билип алсын, ал дүйнөдөн кайтты! Алла Таалага кулдук кылгандар болсо, билип алсын, Алла тирүү, Ал дайым болуучу жана түбөлүктүү Зат! Силерге Алла Тааланын буйругун эстетейин: «Мухаммед болгону бир пайгамбар гана. Андан мурун да пайгамбарлар өткөн. Анан, эгер ал (Мухаммед) көз жумса, же өлтүрүлсө артыңарга (капырлыкка) кайтып кетесиңерби?! Кимде-ким артына кайтып кетсе, Алла Таалага бир да зыян жеткире албайт, (тескерисинче жалгыз өзүнө гана зыян жеткирет). Алла болсо (өз жолдорунан кайтпай) шүгүр кылуучу пенделерин мунасып (амалына жараша) сыйлайт».[3] Алла Тааланын китебине, Пайгамбардын (саллаллаху алейхи васаллам) сүннөтүнө баш ийип жашагандар туура жолду таба алышат. Аталган эки нерсени бири-биринен бөлгөндөр туура жолдон адашат! Шайтан (алейхилаана)[4] Пайгамбарыбыздын (саллаллаху алейхи васаллам) о дүйнөгө кеткендигин пайдаланып, силерди туура жолдон адаштырбасын, алдабасын! Диниңерден адашпагыла! Шайтандын айла-амалдарына жол бербегиле!».[5]

Азирети Абу Бакир аларга жакшы сөздөрүн айтып, жооткондон кийин Пайгамбарыбыздын (саллаллаху алейхи васаллам) денесин жерге берүү иштери менен алектенет. Ансар мусулмандары Бану Саид деген жерге топтолушуп, хазраж уруусунун башчысы Саад бин Ухаданы Пайгамбарыбыздын (саллаллаху алейхи васаллам) ордуна халифа кылып дайындоо үчүн кеңешме өткөрөт. Бул кеңешмеге Азирети Абу Бакир, Азирети Умар, Азирети Абу Убайда жана көптөгөн мухажир сахабалар да катышышат. Анда халифалык тууралуу маселе талкууга алынат. Азирети Абу Бакир Азирети Умар менен Азирети Абу Убайданын ортосуна туруп, экөөнүн колунан кармап, экөөнүн бирөөсү халифа болуусун суранат. Ал өзүн халифалыкка сунуштаган эмес. Азирети Абу Бакирдин мындай сунушунан кийин Азирети Умар: «Оо Абу Бакир! Алла Элчисинин (саллаллаху алейхи васаллам) буйругу менен мусулмандарга имам болдуң. Сен алардын халифасысың. Биз сени халифа кылып шайлайбыз. Алла Элчисине (саллаллаху алейхи васаллам) бизге караганда сен көбүрөөк жакын элең. Пайгамбардан (саллаллаху алейхи васаллам) кийин халифа болуу сага гана жарашат. Сен халифа бол!»,– дейт. Азирети Умардын күтүүсүздөн айткан бул сөздөрүн ал жердегилер түгөл колдоого алышат. Ошентип, Азирети Абу Бакир көпчүлүктүн добушу менен халифа болуп шайланат. Бул өзгөчө шайлоонун эртеси күнү Набави мечитинде Абу Бакир элге кутба окуп, расмий түрдө халифа болуп дайындалат. Пайгамбарыбыздын (саллаллаху алейхи васаллам) куттуу денесин шейшемби күнү жерге көмө турган болушат.

Пайгамбарыбыздын (саллаллаху алейхи васаллам) жанында жүрүп андан эмнени уккан болсо, баарын иш жүзүнө ашырган Азирети Абу Бакир Анын ордуна халифалыкка дайындалгандан кийин, мечитте айткан сөздөрүндө «Силердин эң жакшыңар эмесмин, бирок силерге башчылык кылууга шайландым, милдетимди так аткарышым үчүн мага жардам бергиле, жаңылсам туура жолду көрсөткүлө, мен Алла Таалага жана Анын Элчисине баш ийгенимдей, силер да мага баш ийгиле. Эгер мен туура эмес иш кылсам, анда мага баш ийүүнүн кереги жок!» – деп кайрылат.[6]

 


[1]. Халифа – «мурункунун ордуна өткөн» деген маанини билдирет. Шарият өкүмдөрүн орундатуу жана жүргүзүү үчүн Пайгамбарыбызга (саллаллаху алейхи васаллам) өкүлчүлүк кылган адам. Момундардын имамы.

[2]. Ыйман келмесин, башкача айтканда «Лаа илаха иллаллах, Мухаммадур Расулуллах», «Бир Алладан башка кудай жок, Мухаммед анын элчиси» деп айтуу.

[3].  Аали Имран сүрөсү, 144-аят.

[4].  Ага Алла Тааланын наалаты болсун!

[5].  Ибн Хишам. ас-Сиратун Набавиййа IV. Египет – 1955. 335; Табари. Тарих III. 197-198.

[6].  Ибн Хишам. ас-Сиратун Набавиййа IV. Египет – 1955. 340-341; Табари. Тарих III. 203.