Куранга кызмат (Азирети Абу Бакир)

6:49 AM Сахабалар

Куранга кызмат Ридда согушунда Алла Тааладан түшкөн ыйык кабарларды жазган катчылардын жана Куранды жатка билгендердин көпчүлүгү шейит болгон. Азирети Абу Бакир Азирети Умардын сунушу менен, Куран аяттарын топтоо ишине өтө чоң салымын кошкон. Пайгамбарыбыздын (саллаллаху алейхи васаллам) убагында Алла Тааладан биринин артынан бири түшкөн вахийлер, катчылар тарабынан төөнүн тээрисине, ак жылма таштарга, эндүү курма дарагынын кабыгына жазылган. Ошону менен бирге сахабалардын көпчүлүгү Куранды жатка билишкен. Бирок, жазылган аяттар иретке келтирилген эмес эле. Куранды жатка билгендер согушта курман болуп, азая баштаганда Куранды сактоо маселеси курчуган. Азирети Абу Бакир Зайд бин Сабит жетектеген бир топ түзүп, эл арасындагы колдо бар аяттарды чогултууну буюрат. Ошентип, бардык аяттар топтолуп, Куран китеби такталган. Бул китеп Азирети Абу Бакирден Азирети Умарга, андан кызы Хафсага өткөн. Азирети Осмондун доорунда нуска түрүндө көбөйтүлүп, Ислам мамлекетинин негизги административдик борборлоруна таратылган.

Cунуш кылабыз