Дин үчүн күрөш (Азирети Абу бакир)

6:49 AM Сахабалар

Дин үчүн күрөш Азирети Абу Бакир халифа болгондон кийин, Аравияда, Мекке жана Медина шаарларынан башка аймактарда динден баш тарткандарга, жалганчы пайгамбарларга, «намаз окуйбуз, бирок, зекет бербейбиз» дегендерге каршы чара колдоно баштаган. Асвадул-Ансы, Мусайламатул-Каззааб, Сажах, Тулайха сыяктуу жалганчы пайгамбарларга каршы жүргүзүлгөн согушта, мусулман коомуна зыяндуу көрүнүштөргө бөгөт коюлуп, козголоң токтоп, зекет кайрадан топтолуп, таратыла баштаган. Пайгамбарыбыз (саллаллаху алейхи васаллам) тарабынан даярдалып, бирок ошол учурда анын каза болгондугуна байланыштуу токтотулган Усама аскерин Иорданияга жиберген Азирети Абу Бакир Бахрейн, Умман, Йемен, Мухра козголоңдорун токтоткот. Мына ушундай козголоңчулар менен кармашуу жүрүп жаткан кезде, согуш майданында эки чоң императордун, атап айтканда, алгач Ирак, анан Византия аскерлери менен бетме-бет келишет. Бул кармашуулардын натыйжасында Хира, Ажнаадин жана Анбаар Ислам мамлекетине кошулуп, Иракты Ислам мамлекетине каратышат. Ошону менен бирге Сириянын да маанилүү борборлору колго алынат. Йармук согушу болуп жаткан мезгилде Азирети Абу Бакир дүйнөдөн кайтат. Ал Ислам кошуунуна кайрылып, «Аялзатына, бала-бакырага жана кары-картаңдарга тийбегиле! Мөмө берген даракты кыйбагыла, кооз жерлерди талкалабагыла, душмандан эч коркпогула!» – деген керээзин айтат. Чындыгында, мусулман жоокерлер Ислам мамлекетинин карамагына өткөн жерлерде эч кимге зулумдук кылышкан эмес, адилеттүүлүк менен душмандарды жеңишкен. Ислам мамлекетинин катарына кошулган элдер тынчтыкта, бейпилдикте гана жашашкан.

Cунуш кылабыз