Калактагы жазуу

6:49 AM Икаялар

Бир кайыкчы дарыянын бир өйүзүнөн экинчи өйүзүнө адамдарды ташып оокат кылчу. Кайыгын кыймылга келтирген эки калагынын бирөөсүнө "ишеним", экинчисине болсо "аракет" деп жазып алган эле. Дарыядан өткөргөн ар бир кардары бул жазуулардын маанисин сурай берчү. Кайыкчы да ар бирине турмуштун чындыгын чагылдырган бул жазуулардын маанисин айтуудан жадачу эмес. Ал дайыма мындай деп айтып берчү: "Бул дарыянын бир өйзүнөн экинчи өйүзүнө өтүү үчүн ушул эки калакка муктаждык бар. Эгер бирөөсү жок болсо, бир ордуңдан жылбай айланып тура бересиң. Жашоодо да ошондой: ишеним болуп, аракетиң болбосо, же тескерисинче, аракет кылганың мене, бир ийгиликке жетериңе ишенбесең, анда бир ордуңдан алыс кете албайсың.Бул кайыкты бир калак менен башкарганга тете. Калактарга жазып алганымдын себеби ушундай. "Аракет кылсаң берекет"-деп бекеринен айтылбаса керек!

Cунуш кылабыз