Куураган дарак

6:49 AM Икаялар

Жолдун жээгинде бир куураган дарак бар эле. Карангы кирип калган кезде сүйгөнүнө жолугууга келаткан жигит даракты көрүп, аны күтүп турган кыз экен деп толкунданып,басыгын күчөтүп, шашып жөнөйт. Жомоктордон балдарды уурдаган коркунучтуу каракчылар тууралуу көп уккан жаш бала апасы менен келатып, даракты көрүп каракчылар экен деп коркуп ыйлап кирет. Түнүчүндө бир ууру жол жүрүп келатып, даракты көрүп, аны күзөтчү экен деп коркуп качып жөнөйт. Бирок кайсы учурда болбосун баягы куураган дарак дарак бойдон эле калат. Ар ким эмне тууралу көп ойлонгон болсо, эмнени күткөн болсо, алгач оюна ошол нерсе келет. Бирок чындык ошол бойдон калат. Алгачкы оюна таянып чечим кабыл алганга караганда жети өлчөп, бир кесип, кеңешип кабыл алган чечим туура болот. "Адамдын пикиринде эмне болсо, зикиринде да ошол болот"

Cунуш кылабыз