АЛИ БИН АБУ ТАЛИБ

Пайгамбарыбыздын (саллаллаху алейхи васаллам) аталаш агасынын уулу, күйөө баласы жана төртүнчү рашид халифа...

(Азирети ОСмондун) шейит болушу

Азирети Осмон 12 жыл халифа болгон. Анын 6 жылы бейпилчиликте өткөн. Эч ким халифалыкка каршы чыккан эмес...

(Хижрий 28). Азирети Осмон

Азирети Осмон Набави мечитин кайра курууну колго алып, аны асыл таштар менен кайра оңдоп-түзөйт. Таштан устундарды коюп,...

Дин деген эмне

  • ЫЙМАН НЕГИЗДЕРИ

    Ыйман – сөздүк мааниси боюнча «ишенүү, ишенимдүүлүк, башкалардын ишенимин калтырбоо,

  • Ислам дини

    «Ислам» деген сөз «тынчтык, амандык, бейпилдик, баш ийүү»...

  • Дин

    Араб тилинен келген «дин» деген сөз лексикалык жактан «акыбет, жаза,...