АЛИ БИН АБУ ТАЛИБ

Пайгамбарыбыздын (саллаллаху алейхи васаллам) аталаш агасынын уулу, күйөө баласы жана төртүнчү рашид халифа...

(Азирети ОСмондун) шейит болушу

Азирети Осмон 12 жыл халифа болгон. Анын 6 жылы бейпилчиликте өткөн. Эч ким халифалыкка каршы чыккан эмес...

(Хижрий 28). Азирети Осмон

Азирети Осмон Набави мечитин кайра курууну колго алып, аны асыл таштар менен кайра оңдоп-түзөйт. Таштан устундарды коюп,...

4 Халифа

 • АЛИ БИН АБУ ТАЛИБ

  Пайгамбарыбыздын (саллаллаху алейхи васаллам) аталаш агасынын уулу, күйөө баласы жана төртүнчү рашид халифа...

 • (Хижрий 28). Азирети Осмон

  Азирети Осмон Набави мечитин кайра курууну колго алып, аны асыл таштар менен кайра оңдоп-түзөйт. Таштан устундарды коюп,...

 • ОСМОН БИН АФФАН

  Рашит халифалардын үчүнчүсү. Көктөгү периштелер да уялган адептүү инсан. Сүйүктүү Пайгамбарыбыздын (саллаллаху алейхи васаллам) «Зин-Нурайн» лакабы...

 • Шейиттик шербети (Азирети Умар)

  642-жылы Иракта болгон Нихаванд согушунда колго түшкөн туткундардын арасында «Абу Лулу» аттуу лакап менен белгилүү болгон Фируз деген христиан...

 • УМАР БИН ХАТТАБ

  Экинчи улуу халифа. Ислам дининин жер жүзүнө кеңири таралышына өзгөчө салым кошкон, жашоосу менен адилеттүүлүктүн жандуу үлгүсүн көрсөткөн,...

 • Акыркы сапар (Азирети Абу Бакир)

  Халифалыгы эки жыл үч ай, башкача айтканда, өтө кыска убакытка созулганына карабастан, Азирети Абу Бакир жетектеген учурда Ислам мамлекети абдан өнүккөн...

 • Алгачкы халифа (Азирети Абу Бакир)

  Пайгамбарыбыз (саллаллаху алейхи васаллам) Хижраттын он биринчи жылында рабиулаввал айынын он экисинде дүйшөмбү күнү (632-жыл, 8-июнь) шашке маалында

 • Хижрат (Азирети Абу Бакир)

  Савр үңкүрүнө биринчи Азирети Абу Бакир, андан кийин Пайгамбарыбыз (саллаллаху алейхи васаллам) кирет...

 • АБУ БАКИР АС-СЫДДЫК

  Сүйүктүү Пайгамбарыбыз Мухаммеддин (саллаллаху алейхи васаллам) пайгамбарлыгын ойлонбостон,